30 sep. 2012

mot paradisetmed tungor förandes på bägge av dina innanlår~


29 sep. 2012

I Biblen står detatt ormen slingrade sig i Edens lustgård~


Tags: Bibeln, kristendom, judendom, Eden, paradiset
SvD

 

28 sep. 2012

GudinnaJag dyrkar din excellenta skapelse
erkänner dess komplexitet

Jag älskar o åtrår ditt inre
såväl som ditt yttre

Jag älskar o totalt brinner upp
i min åtrå när jag får smaka din smak
såväl från kärleksfjorden din
som lite läppjande lättsamt längs din hud

Din njutning og tillfredsställelse
både själslig, mental som fysisk
betyder allt för mig
jag hoppas den gör så
för dig tillika

helt utan bojor
eller slöja för din själ


~

Ovan dikt är med i boken Erotica.

26 sep. 2012

Gens Cornelia

it was the etruscan priest Cornelius that sacrified the holy cow, holifying the Temple of Diana, upon the Aventine Hill, to mark the foundation of the Latin League, in the 7th c B.C., as it is said of the prophet, that:

That man’s city was destined to become the greatest in all of Italy and its mistress.

Cornelius had of course stolen the cow from a sabian farmer, but once the cow had been sacrified of the hand of Cornelius, Rome became the city of all eternity.

It still is,

and we are still around.

~


25 sep. 2012

Sacra impëriâla casata Lando, Venexia

Egregio femina santa, siŋjôra Dea, et siŋjôr

ma empëriala famija est no princeps ò doxes à Venexia, ma est ýn dynastië ducala – et princeptest –  nobilë di Venexia, ou thá piu mill jer, no ôggi, tha e ýn côlonii d’Talià

ýn part va dux, doge, di Venexia
ma ply part va doxes, fra autr famija connëcta

la empëriala famija Landus est un famij patrizië é princepst, ma söl geografika,
na-geografik titulär, c’ä en sâŋg, es have so been seul têmp antiq

etrùsq, rôm, grêq, iud, caŗôlíŋ, fránk, buŗg, langåbáŗd, bênvenèt, venètien, piemuntä, e altŗ,
ja e aus dalsk

specific åråpa ë medítëŗä, ma aus träbizå, armä, caucás, turcq, pers, indiq par exampł,
est israëlì rä davidique-salomôn, ma e cryptiq têmps, qabbalàh Kalonymid

la part famij Cornèr, fra gens Cornelia, e prèt etrùsq,
sacrifé la vac sul Templum Dianæ, crée Urbs aeterna


Viva Diana

Dea Roma
Semper Dea
in æternvm

deva Corniscaest ýn famij mystique naturëll noâr nobilë, thra Urádlen.


salve sacre,

Rex Sacorum
Pontifex Maximus

princeps empërial
S.A.I. S.D.M. Lando


~