30 nov. 2012

बहु

 
वदनपङ्कजं~

29 nov. 2012

Erotiku Biblica


lek i lövverket
Adam fingrade på så

ormen högg intill
~

Från Erotica.

28 nov. 2012

Divina droppar


havets vågor gentemot stranden nu slår
bubblandes bubblor i sköljet där nu står
tungan spelar violin längs tu heta lår

strandkants saltiga grotta droppar en tår
nektar av divin stam helighetens sav
fruktdryck närberikar änn till lilletår

pirrighetens effekt i fullt blommad stav
kinder ser rött, ögon o sinne i dimm
inför din själ, jag står i tjänst, som sexslav

njutningen din, önskan din, mitt fasta limm27 nov. 2012

Bubblande livsenergierDet finns en vågslig bubbelteori kring processen av livets skapelse här på jorden, om den nu skapats här på jorden i första taget, alltså i första början, och då särledes resan från molekyl till cell. Från miniliv, till livserlivande. Tesen bygger på faktumet att det i vatten bildas lipidbilager spontant av fosfolipider, dessa lipidbilager utgör sedermera stommen i cellmembranen, hvilka skyddar innehållet i cellerna.

Vi kan alla få bilden i våra ögon, särledes om man någonsin varit eller bor vid havet, detta till synes outtömliga frihetsäskande obändliga eon av sjöjungfruelig havsgudinnelig kroppsmystik, med friskt fläktande inåtvindar som gör att man uppfylls av saltets sältande aura, smakandes som där livet kommer till. Euforiskare plats att va, känner vi levandes ej så till.

Hursom, när vågorna sköljer in och bryts mot en strand bildas det skum vi alla kan beskåda som består av just bubblor, vinden tenderar att alltid föra existent material mot land varvid organiska molekyler kan ha koncentrerats längs med de bara kusterna. Den högre temperaturen vid grundnätta kustområden kan genom avdunstning ha gjort så att koncentrationen av organiskt material ökats änn mer. Det är i spänningen emellan den sältande vätskan, där den möter torra land, kanske vid hettande savannstemperatur, där livets process kommer till, i bubbelteorins värld. Som en organisk orgasm där passionen via kollisionen ger livets processer en skjuts fram, in to the sprakly world of euphoria.

Man tror dessutom att fosfolipid förekommit relativt rikligt i de prebiotiska haven och då dessa fosfolipider har ett hydrofilt huvud och en hydrofob svans så tenderar de att spontant bilda lipidmembran i vatten, är ett protein existent tillikt stärks integriteten än mer. Ett huvud med svans, simmandes i havet bildandes den omgärdande säck detta småsinta liv sedan kan utvecklas i.

Reproduktion kan då, enligt bubbelteorin, ha skett genom att dylika bubblor spruckit varvid innansköljet spridits i det omkringliggande nabolandet.

Samma system figurerar än, det var så du föddes,
från där livet kommit till, världens verkliga paradis.~

26 nov. 2012

Livet


pärlorna så skapas
via tungobanden
som öar från havet gapar

livet blir till
~

25 nov. 2012

Naken kvinna


att dyrka, ej förringa
ty det själens divina hydda vara

vad är chockartat
att hon är gudinna?
Taggar: kvinna, naken, gudinna

24 nov. 2012

Icke-victoriansk sexualupplysningur min synvinkel

mannens fallos är så simpelt uppbyggd, vi får erektion, vi får orgasm, vissa männ kan få detta om o om igen, det är mer av en hård pumpmaskin av något slag
jag känner mig lyckligt lottad på den punkten

mannens fallos kan va i olika storlekar, vissa kvinnor säger att detta har betydelse, vissa säger det hänger på längd, vissa hänfaller mer åt tjocklek, vissa menar att det är en myt o att det istället hänger på teknik
jag känner mig lyckligt lottad på dessa punkter

men hur man än vrider, vänder o ruskar på den så är mannens fallos o hela fysiska njutningsprocess, en simpel sådan
det är inget vi kan göra åt, så där spelar inte lycka o tur in

ur min synvinkel

så är kvinnors njutningsfjord mycket mer avancerad i sin fysik, den kräver mer bearbetning o precisa handlag, den blir inte lika enkelt upphettsad, o om den blir det, eller när den blir det, så krävs det mer för att nästa steg skall nås, den efterböljande extasen o orgasmen
detta anser jag allt är bra, komplexivitet är ett mer utvecklat stadie

ur min synvinkel

så är kvinnan en annan slags varelse än mannen, hon är den enda som kan giva liv, ja förvisso behövs båda för detta delikata system, men vi männ ger bara en skvätt emedans ni får ge er kropp o ert liv, åtminstone en del av det, ni är närmare livets essens, vi är bara en del av dess konsekvens. Ni bär magiken inom er, vissa kallar er härvid som varandes gudinnor
detta anser jag allt är bra, så att livet förs vidare

ur min synvinkel

oavsett sakralitet eller ej, så eftersom mannens fysiska njutningsorgan är så simpel og nästintill garanterad vid dess funktion så bör koncentrationen till fullo ligga vid att åstadkomma eran njutning, för njutning bör vi ju alla nå. med grund i er mer avancerade fysik, samt enligt vissa sakralitet, så måste er komplexitet hörsammas, variation kan va en förutsättning för att fortsatt njutning nå, för att förhindra slentrian, eller bara för att ni önskar uppmärksamhet og varierade formationer på våran stav
jag motsäger ej heller detta

ur min synvinkel

ser jag inte att detta skulle vara ett problem, varför skulle det? är inte kärlek en själslig o mental känsla, där den älskades högsta njutning og lycka är målet? begränsningar av uppfyllandet av detta, förhindrar ehuru kärleken, o det skulle ju inte vara bra
så jag tycker det är bra, att kärleken sätts i första rummet, i hjärtat där det skall va

ur min synvinkel

rättvisa har inte med total jämlikhet o fördelning att göra, eller att medlena är desamma, utan snarare att resultaten är desamma
låt kvinnan få, det hon behöver för att njutningen så

~

En del utav boken Erotica.

Taggar: sex, kön, kvinnan, njutning

23 nov. 2012

Själarnas möte


när våra själars boning mötas
vi i sakral situation av varandra sötas

inlindandes i varandra
smakandes av varandra
inre vätskor som utbytes

njutning som ges
njutning som erfås

kropparna tätt inpå
kropparna in i varandra

själsmötet är sått
själarna transfereras
själarna unieras

extas nås~

22 nov. 2012

Värmestråla


dina blommor i sprön
din doft av jasmin

din sols strålar av själ
i din aura, man värme vill ge
~

Taggar: värme, åtrå, kärlek

20 nov. 2012

The maniac magicdet finns något magiskt över den kvinnliga sensualismen,
i hela hennes kropp o själ

det finns något maniskt över den manliga sensualismen,
i hela hans kropp o själ

låter säden droppa ner, plöjer ner i sin fåra, in o ut, in o ut
men upp kommer livet, utifrån er
~

En del i boken Erotica.

Taggar: sex

19 nov. 2012

Ditt innersta jagditt djuriska inre
ditt gudomliga själv

dina inre lustor
bejakas bör

i sakralitetens namn~


18 nov. 2012

Nog om detomogna gudinnor finns det gott om
jag är ute efter de äkta

de som innerligt vet att de är gudinnor


~


15 nov. 2012

Kvinnan som Gudinna - Ny bok

ISBN13: 978-91-7465-420-2
ISBN10: 91-7465-420-9

Beställ: Nomen förlag
snabb leverans, perfekt julklapp

även tillgänglig hos de flesta nordiska boklådehandlarna på internet.

Andra böcker av mig.

~

GpGp, SvDSvDSvDSvDSvDDNDN, AftAftAftAft

13 nov. 2012

Varför kvinnor bör ha flera män


det är så
att evolutionismens spår
gjort så att kvinnan flera männ
bör få i sig så
detta har jag alltid haft på känn

när mannen konkurrensen får känna
när kvinnan flera männ får påspänna
svartsjukan i hans sinne bör ej bränna
utan bieffekterna han bör så erkänna

vid åtrå utav kvinnan
som den gudinna hon ju faktiskt är

önskan av att med henne
få barn, från denna fruktbarhetsgudinna
med hjälp av sin egen pålapinne

med simmande spermier
av högsta kvalité
skapandes barn för akademier
inte några jävla wannabier

bör kvinnan få
ha sex med andra ändå

för barnens skull om inte annat än så~

denna skrivelse är delvis baserad på experiment presenterat i brittisk vetenskaplig tidskrift Biology Letters, 050608, som visar att spermiers kvalité ökar markant när deras innehavare aktivt ser en naken kvinna med två andra män, än att ’bara’ se en naken kvinna

Den är även med i boken Erotica.

Gårdarmina läppar nafsar
längs dina gårdar på bröstna

om än sänkandes ner
längs ditt underbara magfält

og än mer
i din sänkta ängsmark

där min tunga så nu daggas
~

Taggar: sex, erotik

10 nov. 2012

Polyandri


livet här på jorden var till dess början av ett kön allena,
det vidarelevde genom självdelning

livet kom sedan på, att om den delar upp sig i fler kön,
så ökas överlevnadsgraden genom den variation som då skapas,

den som skapar livet, kvinnan, har skapat mannen, variationen
kvinnans rätt till variation, är beseglad i naturens djupaste element
7 nov. 2012

Homo sapiens biblica femina I-III~~~I~~~


du är apexet på evolutionen

först skapades jorden
sedan naturen
djuren
mannen
och sedan sist du kvinna

det främsta kommer alltid sist


~~~II~~~


som jag nu då proklamerat så
kvinnans rätt till njutning kommer alltid främst
en inombördslig rätt till fler partners finnes

om det så krävs, får hon dessutom ljuga om det
detta är klart o tydligt understött
av Gud samt kyrka

ty, Marias sexuella eskapader av honom skyddades
för inte tror väl någon sansad person,
att Gud faktiskt var Jesu far,
även om menlösa Josef så itutades

men så, eftersom vi nu lever i en modernare värld
vi torde ju vara mognare än så,
så varför inte bara erkänna denna er divina rätt

Maria
du går före allt annat


~~~III~~~


när Adam tog sitt bett
gick biten ej ner
utan harklades fast

när Eva tog sin tugga
slank den ner i all hast

i full vigör erhölls hela biten
färdig att ta en tugga till

för inte blir hon mätt
på allena en liden bit

den divina naturen har gjort sitt val
må kvinnan få vad till henne hör

så mycket hon så vill
förbjuden frukt eller ej~

En del utav boken Erotica.


5 nov. 2012

Vackerhet


din fagerhet är helt utom denna jord
det är skir himmelseufori att dig bese

du är i din helhet, divin
en sakralitet av själarnas sky

din behagning, ditt leende
din lyster

inför våra hela ögon
Taggar: vackerhet, gudinna

4 nov. 2012

Kvinnans nöjdhetså länge kvinnan inte är nöjd
så bör hon få mer

AftAft

Vardenda kvinna är en häxaen skapelse av övernaturlig börd
med makter av djuphetens karaktär

vardenda kvinna är en gudinna
så bör hon dyrkas, så bör hon åtrås

från varje ett våra blodkärl
hur hon än kittlen rör~


2 nov. 2012

Din själs alltblickandes in i dina ögon
euforin dimmar så mina

aldrig för ett ögonblick
skulle din önskan dig nekas

hela min själ, hela min kropp
äskar så, behaga Dig

min skapelse
din skapelse

vår skapelse
för Dig


~