31 jan. 2013

Kattan


en kattas njutning kommer alltid främst
samt bör så göra för både kattan som annan
det bör alla anse

en katta mottar mer än gärna smekningar o kel
inte bara från en, jag menar varför då?

en katta är manipulativ, eller kan va
hon går gärna in till grannen för kel
utan att säga något

en katta skall åtrås, dyrkas, älskas, smekas
utan avvikelse, annat än så tolereras ej

hon är en äkta predator,
och den bästa varelsen som finns på denna jord


ja jag är bara kille
genetiskt skapad, att åtrå kattan
vad annat kan jag göra
vad annat vill jag göra

det finns inget mer åtråfyllt än kattan
man smälter ihop av hennes bara entitet

precis allt för ert behag
fritt fram för er att njuta av
vilket ni även så skall

~

Dikt från boken Erotica.

Du, Gudinna


det mesta äro ofullbordat og ofullkomligt
detta vetom vi nog alla

därför kan det mesta betraktas som ohelt
däribland jag

men du, fager som en ängel
med en gudinnas själ
överfin så oss övriga

mer fullbordad, ock klar
åtminstone enligt min perceptionella sfär

mer överfattlig oss övriga
ej alls att se som ohel, dyheldst

snarare som högst reell samt existentiell
per definition en gudomlighet

dit vi alla viljom nå, salighetens källa
så att vi nirvana kunnom ernå, lyckan sälla
~

30 jan. 2013

Du bör få allt du vill


ju mer tjejer tar för sig
av livets goda

ju mer ni njuta
det är ej svårare än så~

25 jan. 2013

Frida Fredag


Freja, den sköna Syr,
fruktbarhetsgudinnan sör
en katta i amourism

krävandes offer av sina dyrkare
i magiskhetens sältande mar

jag giver dig mitt sinne, själ og hjärta


Frigg, den kärliga,

härskarinnan av Asgård,
vigör av moderskap o äktenskap
har sex alltjämt med fler

hennes naturliga rätt


Frigg og Freja,

gudinnorna tu
insieme initialt

kvinnornas heliga börd
ärade i fridens dag
~

23 jan. 2013

Kattor


kattor äro af gudomliga stam
så lärde oss antikens Ægyptia

Europas mörka mediokra eon
sa ehuru att de varo av sort klang

närstående djävulens hägn
likt en mystisk häxlig madam


i mina gnistrande ögons böj
ses I kattor likt en mystisk falang
inom divinhetens sakrala hägn

kvinnor, smeksama själar
gudomliga till kropp og själ
mystiska i positiv vigör

doftandes i sin florör


glänsandes ögon
oemotståndliga

haver så bägge part


de båda spinno samt
likt en katta
när de så kelas med

vibrerandes när de vill
ha mer


i mina ögon är du en katta
kanske rent utav en tigrinna

men som en häxa skall du ej så brännas
utan som en gudinna bör du dyrkas

i fullt bål


~

22 jan. 2013

Diamanten DuDiamant
gnistrande • skimrande
finslipad • essentiell • stenhård
ädelsten • kol • basal beståndsdel • universum
helhet • alltet • fascinerande
sakralt • divint
Du21 jan. 2013

Stjärnhålet


min fallos bliva stjärnbeströdd
när han av dina lustors nektar
blir saligt gödd
i hålet han ej ratar
om du så mig grant ursäktar~

19 jan. 2013

17 jan. 2013

En lisa för själen


Lisa lofta så gott
me luna av gudinna, den goa
lunago

dägan e rigti lig

~

16 jan. 2013

Varde ljus


du har öppnat ögona mina
varhän ljuset sipprat in

du har öppnat själsögat mitt
varhän det ljus erfått~

14 jan. 2013

13 jan. 2013

Gnister


Du, som en gnistrande diamant
byggd utav kol så sant

likt alltet i universums allt
divinheten från ditt inre
lyser oss alla likasamt


~

11 jan. 2013

Fria fröjder


att se en nöjd kvinna i ögona
är sann fröjd för ens entitet
när hon har allt

att se en lustfylld kvinnas blick
är extasiskt i sin bara skepnad
när hon vill ha mer

att se en njutningskvinnas anlete
är att se paradisets befruktning
när hon får mer


~

9 jan. 2013

Eufori


du lusta alltid så bör känna
njutningen svävt frikänna~

8 jan. 2013

Lilla Ida – la dominina


min bultande kuk upptrycks mot hennes öppna sår
det gör så jädrans ont att det för mig efter stund går

polarn min, den likväl kåta, trycker in i munna
för att där så klart skvätta med sin mumma

hon harklar og skriker, men hennes lemmar
har vi så dailigt fastspänt, med våra livremmar

en efter en, vi henne påspänner
hon kvider o drar, samt fitta sin likt spänner

efter hon alla oss haft, ett tjog eller så
hennes slida är sårig, upptämjd, som få

knullfesten är slut, hon har fått sig så många skjut,
att hennes skrev stinker som lut

varenda led i flickans slinka kropp
har genomgått lidningens högsta hopp

sinnenas högsta eufori
vid moln hon vandrat som en lori

når a posteriori,
visdom vi skullom haft a priori
att hon är gudinnan vid sin äkta makt

det är ditt divina krav
att jag, samt alla, förevigt blir din slav

bind mig, sparka mot min kropp
domdera min kuk, så den blir till en skral snopp

låt din nektars urhav
bliva till min muns sav~

Starka kvinnor


som vet vad de vill
som tar vad de vill

allsmäktiga gudinnor5 jan. 2013

Gudinneskapet af Qvinnobörd


Det ärom ej för oss män oc qvinnor särledes underligt att bese qvinnan som den högre stående människoscapelsen, äfven om en ej önska blanda in de varandes högre mentala egenheterna samt framhäfva de som culturellt bundna, så qvarståendes factumet att qvinnans njutning oc lyckosinnestånd äro mer svårbemästrat, då det äro af mer complex structur.

Härifrån är conclusionen icke hvidare långdragen om en ser att mannens njutningsvägar äro mer enklare, så ter det sig äfvenledes naturligt att man skall koncentrera sig på att lyckogöra oc njutningsföra qvinnans lifv - mannens lyckogörning oc njutningsförning blivo ändå garanterat genom detta handlande.

Under en sexact skall en således hvid hvarje tillfälle centrera uppenpå qvinnans benjutning, hennes önskemål oc viljor böra häri bejakas hvarvid hon finga sina behof tillgodosedda under hennes individuella bästa förutsättningar – en man är under dylika normala omständigheter ändock garanterad att vid stund ernå sexuell ernjutning.
~

3 jan. 2013