28 feb. 2013

Shaktis dryck


som en orm slingrar du dig
när våra tudelade tungor dig intar

din njutnings elixir magiförs
som ett gift mot vår frihet

vi trollbinds så, utav Dig


~

27 feb. 2013

Min önskan så bar


min enda fasta punkt
från min sväviska själs tillvaro
är att i dig bli varo
i en helig samvaro

vill du älska med mig?


~

26 feb. 2013

Frigg, den kärliga


härskarinnan av Asgård
vigör av moderskap og äktenskap
har sex alltjämt med fler

hennes naturliga rätt


~

25 feb. 2013

Amfitrite, gud som haver dig


med saltet i ditt skötes hamn
jag simmar till din famn

smakar din själsliga ton
inom Poseidons härliga zon


~

24 feb. 2013

Som en bokBok
bläddra • läsa
litteratur • litterat • språk
sinne • röra • kroppspråk • tunga
bokstav • läsa • tungomål • läppja • oralt
skriva • sidor • stava • skrev
smaka • slida • ljus
altare • sakralt
Skriften


22 feb. 2013

Kvinnans helighet


inom det judiska samhället är det allena kvinnan
allena kvinnan som kan föra heligheten vidare~

21 feb. 2013

19 feb. 2013

Vad jag vill förmedla med min poesi


jag vill sprida kunskap om världen runtomkring
jag vill sprida visdom om världen inuti

jag vill sprida insikt om universums allt, du Divina~

18 feb. 2013

Gud(innan min)


likt nunnor o munkar
ger jag

min sexualitet
mina känslor
mina sinnen
mina tankar
min dyrkan
min kärlek
min åtrå
mitt jag

till Dig

likt nunnor o munkar
begär jag ej
att du endast skall tillhöra mig

du kan så ej göra
du är av gudomlig art
du är en gudinna

det finns ingen gud
förutöver dig

att försaka allas kärlek
allas åtrå
gentemot dig

är att förneka mänskligheten
det bästa som finns

att försaka din rätt
till tillfredsställelse
till vördnad
till kärlek
till åtrå

är att förneka dig
det bästa som finns

likt nunnor o munkar
ingår jag så gärna
i ditt harem
i ditt stall

för ack vi alla finns
tack vare en gudinna som dig

likt nunnor o munkar
blir jag uppfylld av din existens
av din essens
av att få va en del, av ditt allt

alltet som du är så värd
bestående utav
dig, gudinnan, i sitt nav


~

Dikt från min bok Erotica

17 feb. 2013

Gifvandets belyckning åkommer mannen


en af manligt kön skall själfv erfå njutning af att han gifver njutning til den han känner sig bunden uppentil, dymedels att hans egen gudinna känner njutning oc lycka så skall han oc varda i känning utaf dessa känslomässiga ting.~

14 feb. 2013

Jag vannin i den
smaragdegnistrande vyn

kan man så blicka
hur länge som helst

priset är en diamant
Dig

~

13 feb. 2013

Rosa Diamant

den 23 mars hvid Herrens år 1891 efter Jesu födelse vankade fröken Rosa Diamant utur tiden, efter 38 år vandrandes i livet häruppenpå jordamark, må frid hvila öfver hennes aska, hennes fysiska skepnad vandrade ifrån hennes rosaskrimrande hud till att låtas kremeras till en blänkande sort diamant, i jorden varda liggandes, den rosa diamantsjälen ehuruväl ack i skyn tillshvid bevandra, vi ock varjesam dag kan den bese när solen går i skymning. Evighetens förbindning


~

12 feb. 2013

Du, ovanpå


diamantnitarna gnistrar
i det djupsvarta valvet
som mig ovan behöljer~

9 feb. 2013

Praktisk feminism


praktisk feminism
full kvinnlig divinitet

obändiga stånd


~

Ama-Gi - Frihet med UrmodernNedan är den sumeriska kilskriftssymbolen för ordet för frihet, ordagrannt dock i sin betydelse av ‘återvändning till modern’, ama-gi. Ett av världens äldsta abstrakta tänkanden i skrift, häruti denna låtes tungan släppas fri.

~

Ett mindre citat från min bok Europas tungomål.

SvD 

7 feb. 2013

Din njutning


Ditt innersta jag

ditt djuriska inre
ditt gudomliga själv

dina inre lustor
bejakas bör

i sakralitetens namn

Både du som jag
ditt inres uppfyllelse
bejaka önska


Jag så
för den åtrå
jag till dig så
känner

Du så
för att du
ditt inre själv
vill uppfylla


Ditt divina inre
till dig själv främst ser

Ditt gudomliga jag
som jag främst ser


Vi båda inser
att din njutning
måst primärast vara

genom din njutning
vi båda njutning känna


Därav jag dig
ej njutning kan förneka
jag då ditt jag starkt förringa

ditt djuriska jag
som vi båda så  dyrka
~

Dikt från min bok Erotica.

5 feb. 2013

Besjälande kärlek


rullar pärlan
med hjälp av min mun
av tungan min

ger dig njutning av salig börd
så att du når extasens höjd
kroppen din blir nöjd

ger dig kärlek av djupaste börd
från själens brådaste djup
så att sinnet ditt blir nöjd
og lyckan når högsta höjd

din själs lycka
är min själs främsta fröjd

~

4 feb. 2013

3 feb. 2013

Smeker kattan


du säger du skulle röra mig keligt
men även göra livet mitt oberäkneligt

men detta du skulle ej hinna
för jag skulle göra så du spinna
både kroppsligt, sinneligt, som själsligt
detta osedligt ideligt

min lilla vildkatta, må jag säg tigrinna
du må lyckan stimma, min gudinna
detta får du i dig finna

~

En del i boken Erotica.

2 feb. 2013

Kvinnans frihet


ju starkare og friare kvinnan är,
att göra vad hon än själv vill
på det sätt hon själv vill

ju bättre är det
~