31 mars 2014

Kvinnor vill inte ge ifrån sig föräldrardagar


står det ibland i tidningarna

de flesta kvinnor tror ej på millimeterjämställdhet
skall det va så svårt att förstå

det bör istället handla om,
att ge kvinnor det de vill ha,

så mycket som möjligt, av allt
~

30 mars 2014

Svärdslidacockholder~

28 mars 2014

Med kärlek ock åtrå


den kvinnliga magin, den kvinnliga listen, de kvinnliga ögona,
för er så enkelt, för oss så kolossalt

det är så underbart, Ni är så underbara
vi är så besmälta, som en ring runt ert lillfinger

våra båda hjärnor, vårat sinne, våran själ
skall tråna, tråna, tråna, åtrå, åtrå, åtrå

älska, älska, älska
det är så det skall va

det är så enkelt, så kolossalt
~

26 mars 2014

Kvinnlig diamant


lika gnistrande som en diamant är,
lika fagersam är kvinnans entitet

beståendes utav samma sak,
universums djupaste Allt


~

25 mars 2014

Pontifex Maximus, är du för könskvotering?


nej, jag anser att person som är bäst lämpad skall få alla positioner, men det bör vara legitimt för kvinnorna att sätta in en man som hennes ställföreträdare om hon inte vill jobba
~

23 mars 2014

Åtrå


en gudinnas alstring
av aforistiska vätskor

själens rosenvatten

mitt mentala livselixir
min själs åtrå

du vattnas i min mun


~


19 mars 2014

Vampyra


läpparnas omättlighet
hugg tänderna i

sug livets kraft runtomkring
till dig

fallos, som sinne, själ, som hjärta

förvandlas för dig,
till Dig

i Dig


~

18 mars 2014

Gårdarike blir Tsardöme - ett imperies födelse


Den ryska statshistorien börjar enligt traditionell syn med den stat som behärskades utav vikingarna, ruserna, i Ruthenien omfattandes Ukraina, delar av Slovakien, Belarus, samt nordvästra Ryssland, det vill säga det Kievrusiska riket, eller Gårdarike / Garðaríki. Denna kievruska tid varade emellan åren 800 samt 1240, men de skandinaviska elementen förryskades i snabb takt, och år 988 antog man den ortodoxa formen av kristendomen från Bysans.

År 1240 så förstördes den gamla khazariska staden Kiev av de ankommande mongolerna som genom sitt styre behärskade de ryska furstestaterna, förutom Novgorod, framtills 1480. Det moskovitiska riket haver sin grund längre bak i tiden än så genom att Vladimir Monomakh, af byzantisk-rusisk furstelig härkomst, erhöll prinsrättigheterna anno 1093 samt flyttade huvudstaden för sitt döme från Rostov till Suzdal, Rostov var en gammal finskugrisk bosättning för merjastammen, ett antagligt västmariskt folk. Huvudsätet kom senare att flyttas till Vladimir, og från 1327 till Moskva, som även det antagligen är en finskdräktlig toponym för ‘mörk’.

Mongolerna hade 1237-1238 bränt ner det tidigare Moskva, samt dödat dess invånare. De olika furstendömena, inklusive Moskva, kom då att bli vasaller till Mongolriket, og Moskvariket kom att utefter hand äta upp sina ryska grannar. Mongolerna gav adlen samt kyrkan skattebefrielse men de ryska furstarna finge i uppgift att samla in den tioprocentiga inkomstskatten man avkrävde vasallområdena, i övrigt fick de ryska furstestaterna leva nästintill helt självständigt. Mongolerna hotade inte reellt det ryska levernet utan ett större hot mot dem var snarare de fanatiska nordiska korstågsriddarna, men med hjälp av Gyllene Horden lyckades man stå svenskarna og de teutoniska riddarna bet.

Många skyller den gångna mongoltiden för att det skulle varit den som fört in det despotiska maktsystemet med universalistiska ambitioner till Ryssland - en koppling som givetvis inte kan bevisas å det smärsta.

Det despotiska maktsystemet i form av den ryska tsaren kan ehuru ha andra kopplingar då han ansåg sig ha gudomlig makt genom den koppling som man gjorde emellan Moskva samt Bysans; Moskva ansågs dessutom, sedan en munk påkommit propåen, vara det tredje Rom og det är även från Byzantium man härstammar tsartitlen, det är därifrån man hämtade sitt ideologiska bagage, inte från khaganstäpperna i öst.

Det var moskvafursten Ivan III som år 1462 ginge ifrån det mongoliska väldet och bröt helt med khanatet år 1480, kopplingen till Bysans göres heller ej enbart av religiösa ortodoxa skäl, eller den klara kievrusiska långtgångna byzantiska kopplingen, utan även blodsliga då Ivan äktade sig med Ζωή Παλαιολογίνα / Zoë Paleologos / Sofia Palaiologina / Софья Фоминична Палеолог som var brorsdotter till siste kejsaren av det Byzantiska riket, hon kom att bli den verkliga maktfaktorn i Moskvariket och var för övrigt även den som initierade brytningen till tatarerna, förde byzantiska traditioner till Moskva og vurmade för idén om det riket som det tredje Rom, hon var förövrigt själv från det andra Rom, men uppvuxen i det första Rom, och kom således att härska i det tredje.

Hon gjorde även en uppfräschning av Moskva med hjälp av italienska hantverkare, exempelvis byggdes Uspenskijkatedralen, tsarernas kröningskatedral, samt så tillfogade man den palaiologoiska dubbelörnen till statsvapent.
DNDNDNDNDN

17 mars 2014

16 mars 2014

Lando - Extra Virgin Olive Oil
Lando Extra Virgin Olive oil
a classicistic Cretan olive oil

from the Lando terroir

fruity and aromatic flavour
of course
~

15 mars 2014

Čáppa nieida


vid solnedgången i nord
sältande över alg og tång

havets tunga vid strand när
~

14 mars 2014

Fasting Eve - Fasnacht


Schiachperchten
der Deifi

Schmotziger tag
Rauchnächte
Weiberfastnacht

Schönperchten
Frau Perchta~

12 mars 2014

Beslöjad sanning


det har ingen alls betydelse
ock det bör vara ditt eget val

om du är helt beslöjad,
eller helt utan en tråd på din kropp

den nakna sanningen är den
att du är en gudinna, i själ samt kropp

vi bör dig vördna, i vårt hela förlopp~

10 mars 2014

Dina ådror


blodsligt nära
hägras man av
ådrorna dina

vid armarnas början
där på vänster sida
vill jag smaka
din huds fuktighet
låta den sälta munnen min

du fagra gudinna
som livsglädjen
så utlyser

av dina strålar
man så träffas
samt låter sig föras
bort i drömmarnas värld
till dig

din närhet
som man så önskar
så även för en kort stund
denna himmelska lund
likt en evighet i mig känns
en evighet som aldrig må gå
till ända
även om jag mer än gärna
även pussar rumpan din

ja hela din entitet
jag så åtrår
så att själen min så darrar
ja inte bara den

inför gudinna som är du
bara du

bara du så jag faller
inför
ja annat vore onaturligt
då du ej av denna världen är
så ej jag
därav jag vet
vilken respekt du så må hava

paradisiska skönhet
jag kan ej nog säga
jag kan ej med ord beskriva
hur full av åtrå jag så är
för din själs entitet
evighetens änditet

jag önskar bara
andas din luft
låta din aura
uppfylla mig
i euforins anda

först då
mår min ande väl
o kan andas ut

mitt hjärta sluts
bara du rör sig
inom dess väggar
vill du stanna där?~


6 mars 2014

4 mars 2014

Sakrofon


mannen skall bejaka, behaga, samt betjäna
kvinnan bör få allt hon vill, vi bör ge henne allt hon vill

det är så naturligt det kan bli
kvinnans njutning är sakrofan

2 mars 2014

Tillgodosedda behof


Att qvinnor finns til, räcker nog för att männen skall finna njutning. Allt annat tillhör henne.

~