30 maj 2014

Tredelat


när den pulserande svarta lemmen idogt penetrar din skära våta grotta, dina nervceller går i spagat og ditt anletes drag visar på extrem extas

lycksaligare än så, jag kan aldrig så bli
~

The Last Empress

~

29 maj 2014

Qvinnan hava rätt


Om qvinnan värderas i sin rätta börd, oc mannen vid sin, finnes aldrig något enstaka problem, ty qvinnans hval oc makt äro oinskränkta oc allsmäkteliga.

Vardän de än så äro, de varo av högsta godo.~

27 maj 2014

Det primära


Vi båda inser
att din njutning
måst primärast vara

genom din njutning
vi båda njutning känna


~

26 maj 2014

Stjärncykel


gnistrande stjärnor
genom himlen störtar

marken rämnar
jorden skälver

solen lojnar
liv lämnar jorden

själar svartnar
en stjärna tänds~

22 maj 2014

Le Diva


En kvinna som är besatt av sin egen förhärling, sin egen divinitet och använder sin fulla maktutövning på män och annat. Och har rätt till det

En gudinnelig förebild för alla kvinnor
som bör dyrkas av alla män
~

21 maj 2014

Självinsikt


Kvinnor måste försöka lära sig att uppskatta sig utefter den perfektion deras skapelse är, og män bör i detta sammanhanget till fullo understödja kvinnan att utleva sin perfekta varelse på alla sätt och vis som hon behagar.

Då det kan va svårt att ändra sin självinsikt så är det av yttersta vikt att killar betraktar samt respekterar kvinnor på det bästa möjliga vis, utan undantag.

Detta innebär även - under alla omständigheter - att kvinnan måste få komma främst, hennes behov samt önskningar varandes mer värda, för hon är mer värd.

När - ock om - kvinnor betraktar sig själva som gudinnor, samt blir behandlade som gudinnor så har första målet nåtts.~

19 maj 2014

I värmen


när värmen blötar din hud
är jag där o smakar

smakar ditt inres frukter
sötman gör mig så gott
~

18 maj 2014

Qvinnan oc hennes betjänter


Qvinnan äro oöverträfelig i hennes själfvaste ethos, oc mannen i själfvaste scapelsen äro i bruk att betjäna henne.


~

17 maj 2014

Härja


kvinnor som begår hämnd
bör få fria händer att så göra

hennes energier, måste härja fritt
~

15 maj 2014

14 maj 2014

Sken ovan moln


dina blomster till bröst vätskas vid läpp, samt smeks, varsamt men hett, i böljande komst till magen därvid, likt en ocean, en stilla, som sedan utmynnar i en aros af amour, där saltet i vassen smakas av, målförandes som en virvel i damm, darrandes nås dynorna av ångande briser med stänk av hav, himlen når klaraste nivå, änskönt ditt sinnes knopp vandrar uppenpå moln, vi båda erfar paradisets disiga äng, i sakralitetens fång


~

Älskade du


 
Älskade du

låt mina händer omfamna ditt bäcken
såsom Näcken förtrollad av Älvan blir

känner jag

mitt hjärtas blod flödar för din bäck
sprungen från vishetens saliga källa

man vill inför dig orden fälla
att man dig från källans hjärtedjup
från hjärtats själadjup

dig så älskar

man vill med dig sälla
i evinnerlig tid som komma


~

13 maj 2014

Brand


min själ brinner
din själ bränner

min själ bränner
din själ brinner


~

7 maj 2014

...


din huds fuktighet
sältar mina läppar

uppfyller min själ
av euforin av dig
~

6 maj 2014

Roterad vy


mina mörka ögons sken
likt månens baksida i skev

vända ut mot ibort
änskönt blickandes frami


~

5 maj 2014

Min musa Maria


att vara i dina armars hamn
känns för mig, att va

i Marias heliga famn
~

4 maj 2014

Min musa Maria


en uppmaning av vikt
har mig ankommit från jungfru Maria
som med sin gåta
vill ha förtäljt vem hon vara

likt ljuset hon utlyser
likt den fyr hon säger sig vara

ständigt ståendes
med en försvunnen brand i sig
som den flamma hon ju vara

boendes på ön av ljus
belysande i mörkrets omgivning
hon ju vara

hoppas elden i dig
tänds återigen
så som det sig bör vara

~

3 maj 2014

Punschorgie poins Punschsirap


kurrande murra när punscha gått i rus
balja efter balja, butelj, utan hejd

samt en snaps, eller så

missommarn går i kvälj
månens ljus, og solen i dig

nu är det blot, dags att göra bot

du binda oss hårt
allena tunga, og kuga åtråns bult kan slå

likt en klyka
ditt skötes rum, vår lunga allt bli
tungan vår, edagår

med klack av ett sto, du ritt så var man
med piskan du spöa, om staken ej så stå

gallopp i ditt sexastall
gränslandes i ditt hö

vi allom fast, bundna
i dig vi alla fritt gå

före og efter
du allt från stakar utvunnit
sinnena våra utrunne

skötes butelj, bölja av nektar
sipprandes sirap, i munna oss gå

divina gudinna
du hela oss allt, får stå

droppa din själs saft
så vi ånyo, dig allt så kan giv

~

1 maj 2014

Sola stinga


fagrare än allt vad jorda tidigare skapat
den självaste skönhetens perfektion

av anletet ditt, man sola sting erfår~