30 juni 2014

Erotikulysande ögon
dimhöljdt himmelsvidgade

céleste nouvellique

~

28 juni 2014

Tidernas våg


du mångudinnan
evighetens källa

i vågornas svall, vi oss ställa
låtom oss, under månljuset så oss sälla
~

Preeminens


vad en kvinna vill
vad en kvinna njuter av

våran rättelinje

~

27 juni 2014

Dina läppardina läppar
vill jag med fingrarna röra

dina läppar
vill jag med mina läppar föra

dina läppar
vill jag att du min hud beröra


~

26 juni 2014

Elyseisk rytt


Ridning
galant • guppigt
hett • passionerat • ingånget
sensuellt • erotiskt • euforisk • ero guro
dimma • andlöst • elyseiskt
asphyxiophilia • strypsex
Apokalyps


~

25 juni 2014

Gudinnagullegräbba
gosig • görfin
gelikelig • gemenlig • gagnelig
ganska • genomgo • gallra • gapa
gammanlig • genomskinlig • gemålig
gyllene • genomven
gudinna

~

24 juni 2014

Ögat – Själens spegel – Sola


[Att mun og prat dessutom hör ihopa kan protoindoeuropéerna knappast ha missat, indierna visste det i alla fall och i deras skapelsemyt, som är av indoeuropeiskt ursprung, så frammenas det att Yama i sin kroppsliga delning, som Ymir här i nord, och universums samt kasternas skapelse, så bildades brahminerna från Yamas mun - på detta sätt så har de erfått talets förmåga och utifrån det ett högre tänkande; med tanke på den ovannämnda andningstesen så är de ju härmed närmare gudavärlden, og därvid torde de även inneha förnuft. Tal och förmågan att tänka ledde till förnuft samt själ, då själen har förmågan till tal. Hos hettiterna åtfinnes ištanzana- hvilket korresponderar till grekiskans psukh¸ hvilken var kapabel att tala med den person eller gudom som den innebodde i och som reflekterades genom ögona - munnen må vara andens öppning, men det är ögona som är själens spegel. Det är kanske enbart i ögona man kan få en glimt av den immateriella gudomen? Särledes en gudinnas.]

Att ögon har en slags divin koppling är skönjbart ifråga om den mäktiga Sola. Ordet ‘sol / sola’ i indoeuropeiskan haver exempelvis i sanskrit blivit súvar ‘sol, ljus, sky’, eller suryah ‘sola, solgud’, avestiska hvar- (hvilket genom metathesis gett bl.a. hrvat i t.ex. Hrvatska, d.v.s. ‘Kroatien’ hvilket visar på de ursprungliga kroaternas iranska ursprung) hvilket i genitiv singularis blir xvng ‘sol, solljus’, med mera - hvarnah är för övrigt även den glans som nedskins på en av gudarna favoriserad mortal, hvilken utan en kung ej kan härska. Det är således även nämnvärt att ordet i forniriskan blivit till súil och där betyder det just ‘öga’, i Rigvedan kallas även solen för Mitra-Varunas öga - Mitra är den klara solguden emedan Varuna är nattsolens gud, d.v.s. månen. I luviska samt palaiska så är termen för ‘solgudom’ deriverat från protoindoeuropeiskans ‘solgud/skygud’ och haver då blivit till luviskans Tiwat- og palaiskans Tiyat - ordet för ‘öga’ finns i Anatolien belagt redan i de kappadokiska tavlorna i namnet Tawaúimaan, cf. luviska tawi- ‘öga’.


~

Axat från boken Europas tungomål.

23 juni 2014

Hetta


qvalmig qväljande qvavhet
din äng blev som en savann


~

Castello Landi
Castell Landi
di paradís

nepíšaaš naatta memian
antuhsaaš luúlu

borgad väl uppe i skyn
tassar längs moln

vandrandes soft
omslutandes berg

céleste nouvellique
sakral smak av divinité

dimmohetens sfär

paradiset, nås
upp tornar du~

22 juni 2014

Nouvellique, tu est


virvlande tunga
vätska åsmakar

nerver dras
sinnen ler

ögon virvlas
vill ha mer~

21 juni 2014

Seendes dig framför mig


ditt härliga leende
dina opaliska ögon

blickas in i alltet
in i evigheten

universum erkände
en åtråns blick

till Dig
~

20 juni 2014

Mångudinnan


evighetens grönska
min själ så bär
när jag på dig tänker

du mångudinna
som på natten mig lyser
du gudinnelig stil så hyser

så oåtkomlig
så nåbar

önskar din själ beröra
frukterna från ditt blåa hav så tunga

så grönskan i mitt inre
nå sprudlande från jord

sås av dig
befrodar mig

du mångudinnan
evighetens källa

i vågornas svall, vi oss ställa
låt oss under månljuset så oss sälla

19 juni 2014

18 juni 2014

Nymfomani


Nymferna

dessa underbara skönheter
med sprängande kåta vulvor

magiska sakrala sköten

vill allt dyrkas og åtrås
av varje våran cell

og få än mer, evinnerligt
17 juni 2014

Misen


du jamar som en kise
samt doftar utav jasmin

jag lägger mig här kloss intill~15 juni 2014

Blind date i Rom


femtio män
fem gudinnor

för visad seriositet, för visad inkomst
männen lägger en månadslön
kvinnorna lägger, ingenting alls

kvinnorna fördelas allt

killarna står på en rad
tjejerna går förbi för studium
möjlighet till flirt finnes

killarna träs på en huva
samt får ta av sig alla övriga kläder
frammanandes sina fallosar

kvinnorna studerar,
utväljer, utslänger

~

13 juni 2014

En kommentar


får jag fälla dig en kommentar
att jag med mina lemmar
samt min okular

vill dig giva många långa kramar
då jag dig så älskar
likt en skimmrande solar


~

12 juni 2014

Sacra Corona Libertà


viva la mafia
viva la camurra
viva la ’ndrangheta

άρετή

sacra corona unita
società segregata

për La Santa

mia stidda
~

11 juni 2014

Ditt leendeditt leende
så fint

ditt leende
så vackert

ditt leende
så lent

ditt leende
vi så glatt beser
~

10 juni 2014

Biologisk likställdhet


det är som det säges att det finns genetiska skillnader, de biologiska faktumen talar för att kvinnan är den främsta skapelsen genom hennes livgenerererande styrka. Hon är bärare av hela universums livskraft. Hon är en gudinna, detta även om religion är ett biologiskt påfund.

Som en gudinna skall hon åtrås totalt, som en gudinna skall hon dyrkas, älskas samt behagas.
~

9 juni 2014

Tigrinnan


en tjej som tar vad hon vill ha
en predator, hänsynslös

som vill ha allt
som tar allt
som får allt

gudinnan av idag
vi ligger inför era fötter
precis som det skall va

~

8 juni 2014

7 juni 2014

Glimtande önskan


gnistrande diamanter, ögona tu
vi allom så se

men ack, dina ögons inre fröjd
fyllest av alltets skimrande höjd

ack ej alla så ser, som du sig bär
solen är i dig, lys, snälla lys


~

6 juni 2014

Se dig självse dig själv i ögona
o du ditt innersta får se

se dig själv i ögona
o du din själ betraktar

se dig själv i ögona
o du världens vackerhet får skönja

se dig själv i ögona
o du alltet får bevittna

se dig själv i ögona
o du dig själv får skåda

~

5 juni 2014

4 juni 2014

3 juni 2014

Änglalyckt


i ensamhetens mörker min själ runtfumlade
när en ängel komme till mig framflygandes

lös upp mitt inre, så mitt hjärta helt antändes

~

2 juni 2014

Befrining


nu PÍŠ.TUR arha tarnai
mahhan kaparza dankuyaz taz uit


~~~

hon befriar musen
när musen kom ut från mörkret~

1 juni 2014

Skånskan min


Fagra divina Skåneland
stolta men stumma bragders land

gärden jag Prinsessan bjuder är liden og arm
ett främlingshjärta, en främlingshand
men hjärtat är brinnande, handen varm

Fagra divina Skåneland
sköna sakrala Principessa
bliv mitt hemlösa hjärtas hand

ta min hand
du får ack min själs band
inom min ätts land

~