30 nov. 2014

Alfahona


jag blir uppfylld av heder
att du i dina tankar mig leder


~

28 nov. 2014

Amrit


divine nectar of Soma
immortality

elixir of life

amrit
nectar of the Goddess

~

26 nov. 2014

Förklaring


inför en älskade, en kvinna som du
man vill så ge precis allt
ja, vad annars skulle det va

din gnistrande entitet
gör ju en totalt sinnessvag
man kan ju ej till dig säg nej

og oavsett hvad
man det innerligt önskar dig så
din lycka är min lag


I
α


24 nov. 2014

Tankar av amour


inför dig man kan så aldrig sända annat en kärleksfulla tankar, att värma lite nätter för dig, är att belyckas i sig själv, det finns nog ingen större önskan man kan ha, när man berörs av din aura, än att vilja värma dig
II

21 nov. 2014

Nadira Lando
the first carib
in colonial era
who take the throne of Queen
Miss Caribbean

Lando,
karinakuyátina

Wai’tukubuli
tall is her body

~

15 nov. 2014

Lemur catta


Grupperna består av 5-24 individer där könen havandes separata hierarkier, men det äro kvinnorna som dominerar männen.

Det finns även rapporter som indikerar att gruppen består utav en kärna av honor med deras barn, samt en eller flera hannar, men att det är honorna som står för militaria, d.v.s. gränsförsvaret.kattor i patrull
härskandes, kelandes fler

vattnas i munnen~

9 nov. 2014

2 nov. 2014

Andlig symbios

 

andens själ
i människokroppen bor

andens själ
i animaliekroppen bor

andens själ
i luften bor

andens själ
i himlen bor

andens själ
i vinden far runt

andens själ
med vinden är en symbios

andens själ
är vinden vi andas

ty, vi ärom en del
utav samma symbios
~