29 apr. 2015

Divina droppar


havets vågor gentemot stranden nu slår
bubblandes bubblor i sköljet där nu står
tungan spelar violin längs tu heta lår

strandkants saltiga grotta droppar en tår
nektar av divin stam helighetens sav
fruktdryck närberikar änn till lilletår

pirrighetens effekt i fullt blommad stav
kinder ser rött, ögon o sinne i dimm
inför din själ, jag står i tjänst, som sexslav

njutningen din, önskan din, mitt fasta limm
~

27 apr. 2015

Bubblande livsenergier


Det finns en vågslig bubbelteori kring processen av livets skapelse här på jorden, om den nu skapats här på jorden i första taget, alltså i första början, och då särledes resan från molekyl till cell. Från miniliv, till livserlivande. Tesen bygger på faktumet att det i vatten bildas lipidbilager spontant av fosfolipider, dessa lipidbilager utgör sedermera stommen i cellmembranen, hvilka skyddar innehållet i cellerna.

Vi kan alla få bilden i våra ögon, särledes om man någonsin varit eller bor vid havet, detta till synes outtömliga frihetsäskande obändliga eon av sjöjungfruelig havsgudinnelig kroppsmystik, med friskt fläktande inåtvindar som gör att man uppfylls av saltets sältande aura, smakandes som där livet kommer till. Euforiskare plats att va, känner vi levandes ej så till.

Hursom, när vågorna sköljer in och bryts mot en strand bildas det skum vi alla kan beskåda som består av just bubblor, vinden tenderar att alltid föra existent material mot land varvid organiska molekyler kan ha koncentrerats längs med de bara kusterna. Den högre temperaturen vid grundnätta kustområden kan genom avdunstning ha gjort så att koncentrationen av organiskt material ökats änn mer. Det är i spänningen emellan den sältande vätskan, där den möter torra land, kanske vid hettande savannstemperatur, där livets process kommer till, i bubbelteorins värld. Som en organisk orgasm där passionen via kollisionen ger livets processer en skjuts fram, in to the sprakly world of euphoria.

Man tror dessutom att fosfolipid förekommit relativt rikligt i de prebiotiska haven och då dessa fosfolipider har ett hydrofilt huvud och en hydrofob svans så tenderar de att spontant bilda lipidmembran i vatten, är ett protein existent tillikt stärks integriteten än mer. Ett huvud med svans, simmandes i havet bildandes den omgärdande säck detta småsinta liv sedan kan utvecklas i.

Reproduktion kan då, enligt bubbelteorin, ha skett genom att dylika bubblor spruckit varvid innansköljet spridits i det omkringliggande nabolandet.

Samma system figurerar än, det var så du föddes,
från där livet kommit till, världens verkliga paradis.~

25 apr. 2015

Livet


pärlorna så skapas
via tungobanden
som öar från havet gapar

livet blir till


~

23 apr. 2015

Naken kvinna


att dyrka, ej förringa
ty det själens divina hydda vara

vad är chockartat
att hon är gudinna?~

21 apr. 2015

Icke-victoriansk sexualupplysning


ur min synvinkel

mannens fallos är så simpelt uppbyggd, vi får erektion, vi får orgasm, vissa männ kan få detta om o om igen, det är mer av en hård pumpmaskin av något slag
jag känner mig lyckligt lottad på den punkten

mannens fallos kan va i olika storlekar, vissa kvinnor säger att detta har betydelse, vissa säger det hänger på längd, vissa hänfaller mer åt tjocklek, vissa menar att det är en myt o att det istället hänger på teknik
jag känner mig lyckligt lottad på dessa punkter

men hur man än vrider, vänder o ruskar på den så är mannens fallos o hela fysiska njutningsprocess, en simpel sådan
det är inget vi kan göra åt, så där spelar inte lycka o tur in

ur min synvinkel

så är kvinnors njutningsfjord mycket mer avancerad i sin fysik, den kräver mer bearbetning o precisa handlag, den blir inte lika enkelt upphettsad, o om den blir det, eller när den blir det, så krävs det mer för att nästa steg skall nås, den efterböljande extasen o orgasmen
detta anser jag allt är bra, komplexivitet är ett mer utvecklat stadie

ur min synvinkel

så är kvinnan en annan slags varelse än mannen, hon är den enda som kan giva liv, ja förvisso behövs båda för detta delikata system, men vi männ ger bara en skvätt emedans ni får ge er kropp o ert liv, åtminstone en del av det, ni är närmare livets essens, vi är bara en del av dess konsekvens. Ni bär magiken inom er, vissa kallar er härvid som varandes gudinnor
detta anser jag allt är bra, så att livet förs vidare

ur min synvinkel

oavsett sakralitet eller ej, så eftersom mannens fysiska njutningsorgan är så simpel og nästintill garanterad vid dess funktion så bör koncentrationen till fullo ligga vid att åstadkomma eran njutning, för njutning bör vi ju alla nå. med grund i er mer avancerade fysik, samt enligt vissa sakralitet, så måste er komplexitet hörsammas, variation kan va en förutsättning för att fortsatt njutning nå, för att förhindra slentrian, eller bara för att ni önskar uppmärksamhet og varierade formationer på våran stav
jag motsäger ej heller detta

ur min synvinkel

ser jag inte att detta skulle vara ett problem, varför skulle det? är inte kärlek en själslig o mental känsla, där den älskades högsta njutning og lycka är målet? begränsningar av uppfyllandet av detta, förhindrar ehuru kärleken, o det skulle ju inte vara bra
så jag tycker det är bra, att kärleken sätts i första rummet, i hjärtat där det skall va

ur min synvinkel

rättvisa har inte med total jämlikhet o fördelning att göra, eller att medlena är desamma, utan snarare att resultaten är desamma
låt kvinnan få, det hon behöver för att njutningen så~


19 apr. 2015

Själarnas möte


när våra själars boning mötas
vi i sakral situation av varandra sötas

inlindandes i varandra
smakandes av varandra
inre vätskor som utbytes

njutning som ges
njutning som erfås

kropparna tätt inpå
kropparna in i varandra

själsmötet är sått
själarna transfereras
själarna unieras

extas nås
~

17 apr. 2015

Värmestråla


dina blommor i sprön
din doft av jasmin

din sols strålar av själ
i din aura, man värme vill ge~

15 apr. 2015

Nog om det


omogna gudinnor finns det gott om
jag är ute efter de äkta

de som innerligt vet att de är gudinnor

~

13 apr. 2015

Gårdar


mina läppar nafsar
längs dina gårdar på bröstna

om än sänkandes ner
längs ditt underbara magfält

og än mer
i din sänkta ängsmark

där min tunga så nu daggas


~

9 apr. 2015

Polyandri


livet här på jorden var till dess början av ett kön allena,
det vidarelevde genom självdelning

livet kom sedan på, att om den delar upp sig i fler kön,
så ökas överlevnadsgraden genom den variation som då skapas,

den som skapar livet, kvinnan, har skapat mannen, variationen
kvinnans rätt till variation, är beseglad i naturens djupaste element
~

3 apr. 2015

Purt ljus


på morgonen
när solens första strålar

på natten
när månens reflekterande ljus

under hela dygnet
när mina ögon på dig beser

vi alla bleknom
inför ditt ljus, så rent


~