30 juni 2015

Stjärnsmäll


en stjärnsmäll

fagrandes fram genom
tidernas fäll

farandes fram genom
skyns häll

framförandes i dess gäll

~

28 juni 2015

Du är en Gudinna


så bör du bli betraktad
så bör du bli behandlad

av dig själv, som alla andra

~

26 juni 2015

Fria fröjder


att se en nöjd kvinna i ögona
är sann fröjd för ens entitet
när hon har allt

att se en lustfylld kvinnas blick
är extasiskt i sin bara skepnad
när hon vill ha mer

att se en njutningskvinnas anlete
är att se paradisets befruktning
när hon får mer

~

24 juni 2015

Eufori


du lusta alltid så bör känna
njutningen svävt frikänna

~

22 juni 2015

18 juni 2015

Gudinneskapet af Qvinnobörd


Det ärom ej för oss män oc qvinnor särledes underligt att bese qvinnan som den högre stående människoscapelsen, äfven om en ej önska blanda in de varandes högre mentala egenheterna samt framhäfva de som culturellt bundna, så qvarståendes factumet att qvinnans njutning oc lyckosinnestånd äro mer svårbemästrat, då det äro af mer complex structur.

Härifrån är conclusionen icke hvidare långdragen om en ser att mannens njutningsvägar äro mer enklare, så ter det sig äfvenledes naturligt att man skall koncentrera sig på att lyckogöra oc njutningsföra qvinnans lifv - mannens lyckogörning oc njutningsförning blivo ändå garanterat genom detta handlande.


Under en sexact skall en således hvid hvarje tillfälle centrera uppenpå qvinnans benjutning, hennes önskemål oc viljor böra häri bejakas hvarvid hon finga sina behof tillgodosedda under hennes individuella bästa förutsättningar – en man är under dylika normala omständigheter ändock garanterad att vid stund ernå sexuell ernjutning.~

12 juni 2015

Din smak


låt min mun vandra på
min tunga längs hela din kropp

du smakar som bäst
när du njuter så~

10 juni 2015

Kärlekseffekt


kärleksenergierna talar så

världens förnimmelse slår ut
perceptionen fångar in
omhuldas i god sinnesvaro

strålar så ut~

8 juni 2015

Danzerino


desiderio di denudarsi
decantato di decubito

divinità disinibito
divinizzo delizioso

diletto dilezione~

6 juni 2015

Snygga tjejer får allt


snygga tjejer får vad de vill
snygga tjejer får göra vad de vill

snygga tjejer åtrås
snygga tjejer dyrkas

snygga tjejer har roligare
snygga tjejer njuter mer

alltjämt, alla tjejers rätt~

4 juni 2015

Küssen ihrer Füße


Göttinnen der Welt
Blumen meines Sinnes

Die Kraft des Shiva

der Himmel ist dein
die Erde ist Dein
~

2 juni 2015

Visa


Du, vishetens källa,
jag älskar dig,
önskar med dig mig sälla
~