27 aug. 2016

Rosa Diamant

 
den 23 mars hvid Herrens år 1891 efter Jesu födelse vankade fröken Rosa Diamant utur tiden, efter 38 år vandrandes i livet häruppenpå jordamark, må frid hvila öfver hennes aska, hennes fysiska skepnad vandrade ifrån hennes rosaskrimrande hud till att låtas kremeras till en blänkande sort diamant, i jorden varda liggandes, den rosa diamantsjälen ehuruväl ack i skyn tillshvid bevandra, vi ock varjesam dag kan den bese när solen går i skymning. Evighetens förbindning
~

17 aug. 2016

Cappella Lando
Tempelsakralt rum
be en bön med Landoman

Ave Maria


~

8 aug. 2016

Din önskan är min lag


inför vad som än är
din önskan är min lag

din cells vilja är sakral~

1 aug. 2016

Euforiska du


vartenda viljeyttring, önskan
vartenda lilla cell i din kropp

skall tillfredsställas på bästa möjliga vis
det får så ej finnas några gränser, hinder

din entitet är fri, utom rum~