26 maj 2017

Mulier


mulier
muliebris

puer
puerìlis

puerpueri~

17 maj 2017

Irisen din


likt universums svarta hål
dragningskraften gör
att man sig känner
näpet själsnaken

när man skådar din iris
rymmandes paradisets himlavalv
~